دانلود و دسته بندی مقاله و تحقیق

بلافاصله بعد از اعلام موضوع پرسش مهر 98-97 توسط رئیس جموهور محترم مبنی بر مهارت آموزی در سال گذشته و انتظارات دانش آموزان برای سالتحصیلی جدید تیم پژوهشی مهر تحقیق و بانک فایل معلمان اقدام به نگارش مقاله های تخصصی در جهت پاسخ به پرسش مهر ریاست جمهوری کرده است.

دسته بندی مقالات و فایل های پرسش مهر شماره یک

دسته بندی مقالات و فایل های مسابقاتی پرسش مهر 97 - شماره 2


در ادامه جدید ترین و سپس محبوبترین فایل های نمونه از هر دو دسته بندی فوق را مشاهده میکنید.


جدیدترین ها

مقاله سطح دبستان : مهارت هایی که یاد گرفتم و انتظاراتی که برای امسال دارم

مقاله آموزش مهارت خودسازی و خودشناسی به دانش آموزان

راهکارهای خلاقانه ارزشیابی و کمک به ارتقاء همگون مهارت های دانش آموزان

ن از معلمانم انتظار دارم که :….. جوابیه پرسش مهر ۹۷ و بیان انتظارات

۲۰ شعر نمونه و کاملا جدید برای جشنواره مسابقات پرسش مهر ۹۷

۱۵ نمونه سرود همگانی برای پرسش مهر ۹۷ – با کلام – بی کلام و متن شعر

پاسخ دانش آموزان به پرسش مهر ۹۷-۹۸ رئیس جمهور

جواب پرسش مهر ۹۷-۱۳۹۸ رئیس جمهور مقاله : و تحقیق آماده و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش

مقاله پرسش مهر رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر ۹۷-۱۳۹۸ رئیس جمهور : تحقیق آماده و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق پرسش مهر ۹۷ رئیس جمهور : تحقیق آماده و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق پرسش مهر ۹۸-۹۷ رئیس جمهور تحقیق آماده و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش


محبوبترین مطالب ویژه موضوع پرسش مهر 97

مهارت های زندگی سالم و افزایش بهداشت روان

آموزش مهارت های فکری استدلال و تفکر استقرایی به دانش آموزان

مقاله توجه همه جانبه به ارتقا دانش و مهارت های دانش آموزان

داستان در باره پرسش مهر شماره ۱۹

مجموعه اشعار اختصاصی و جدید پرسش مهر ۹۷ – شماره ۱۹

خوشنویسی ثلث پرسش مهر ۹۷ – اختصاصی و جدید

سخنوری پرسش مهر ۹۷ مربوط به پرسش مهر نوزدهم:سالتحصیلی ۹۷-۹۸

دانلود نمونه نمایشنامه نویسی پرسش مهر ۹۷

سفارش فایل اختصاصی و نسخه واحده رشته های مسابقاتی پرسش مهر

جواب پرسش مهر ۹۷ رئیس جمهور : مقاله و تحقیق آماده و کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش

انشاء پرسش مهر: مهارت هایی که سال قبل آموختم

مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۷ : متوسطه دوم

مقاله پاسخ به پرسش مهر ۹۷ – متوسطه اول

مقاله پاسخ به پرسش مهر ۹۷ – سطح دبستان


تبلیغات تبلیغات