پروپوزال آماده کارشناسی ارشد مدیریت

پروپوزال مدیریت

دانلود پروپوزال مدیریت: بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش

گمرک فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)

  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مديريت دولتي گرايش : تشکيلات و روش‌ها

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

بازسازي و اعتلاي فرهنگ سازماني در جهت حمايت برانگيزاننده و توان‌ساز از نيروهاي دانشي در زمينه توليد، اشتراك گذاري، كاربردي نمودن، و ذخيره سازي دانش جديد و مورد نياز سازمان در قلب رويكردها و رويه‌هاي مديريت دانش جاي دارد. شدت اين تحول بايد به گونه‌اي باشد كه تمام اشخاص خود را به نحوي از انحاء در قبال جمع‌آوري، انتقال، و توليد دانش مسئول بدانند. از اين رو در تضمين جريان بهينه دانش وجود يك فرهنگ پشتيبان و متناسب عامل مهمي است. (بالتازارد و كوك،۲۰۰۴)

پروپوزال ارشد مدیریت

بررسي تاثير توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين

 فرم پروپوزال ارشد مدیریت پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف فرماندهي و مديريت انتظامي

قسمت هایی از پروپوزال ارشد مدیریت:

۱- بیان مسأله:

از آنجا كه اكثر جوامع بشري و به ويژه ايران اسلامي روز به روز در حال پيشرفت و ترقي هستند، با الطبع حفظ ارزش­هاي انساني و رعايت حقوق آنان در هر مقام، درجه و منصبي كه باشند در اين مسير بيش از پيش لازم و ضروري است و اين مهم تنها در سايه استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي در جامعه محقق خواهد شد. بنابراين با عنايت به اينكه امروزه مشكلات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و… جامعه را بيش از پيش با چالش روبرو ساخته است، عده­اي افراد سودجو نيز تحت هر عنواني (سرقت، نزاع و درگيري، شرارت و…) با ايجاد ناامني و عدم رعايت حقوق شهروندان موجبات سلب آسايش افراد جامعه را فراهم نموده تا به مقاصد غير انساني خود برسند. اين در حالي است كه اگرچه متهمان و مجرمان آسايش عمومي جامعه را مختل نموده و به حقوق ساير شهروندان متعرض شده اند اما قانون گذار ضمن برخورد قاطع و مجازات آنها بعد از مراحل دادرسي در ابتدا از نگاه كرامت و شرافت انساني به آنان مي­نگرد و به حقوق آنان در تمام مراحل رسيدگي به پرونده از دستگيري تا صدور حكم توجه ويژه­اي دارد.

نگارنده در اين تحقيق با عنايت به بازرسي­هاي ميداني و مطالعات انجام گرفته بر نحوه اقدامات ضابطين عام دادگستري، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق متهمان در زمان دستگيري، تحت نظر بودن، بدرقه و به طور كلي در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي­گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون­گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني و ملاحظات در نظرگرفته شده در اين زمينه بنمايند. اين مهم مستلزم توانمند نمودن ضابطان با ارائه آموزش­هاي لازم از قبيل تعالي رفتار سازماني، دوره هاي ويژه رعايت حقوق شهروندي و قانوني متهمان بوده كه در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ نيز بطور ويژه به آن پرداخته و موضوعات مهمي را در جهت رعايت حقوق بزه­ديدگان و متهمين در تمام مراحل دادرسي در نظرگرفته است. حال محقق در اين پژوهش به دنبال ارائه راهكارهاي لازم و قانوني در راستاي توانمندسازي ضابطين براي رعايت حقوق متهمين مي باشد.

29 Mar 2019