نمونه سوالات 4 مرحله آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

محتوامتنی و سوالات خدمت شیوه های نوین تربیت

در بین محتوای جلسه مهمترین قسمت های محتوا برای طرح سئوال را بیان کرده و چند نمونه سوال بین ابین محتوا طرح کرده ایم تا فراگیران عزیز بتوانند راحت تر با سوالات و نحوه طرح آنها  آشنا شوند.

سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند

نمونه سوالات ضمن خدت شیوه های نوین تربیت فرزند

سوالات آزمون اول شیوه های تربیت فرزند

سوالات آزمون دوم شیوه های تربیت فرزند

سوالات آزمون سوم تربیت فرزند

نمونه سوالا آزمون نهایی - چهارم - دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند با محوریت خانواده

فیلم 1 – جلسه دوم : تحول شناختی : هوش هیجانی و نظم دهی شناختی هیجان

خلاصه کلی فیلم اول جلسه دوم : این مبحث اقدام به ارائه تعاریف و ظرفیت های هوش هیجانی و پاسخ های هوشمندانه میکند. تفاوت افراد دارای هوش هیجانی بالاتر را بیان کرده و کاربردهای هوش هیجانی در زندگی و روابط اجتماعی را بیان میکند.

در قسمت پایانی اقدام به معرفی انواع سازگاری ها و پاسخ های هوشمندانه به محیط میکند و بصورت مفسل تر 3 حالت پایه ارائه پاسخ های هوشمندانه به محرک های محیطی را بیان میکند . این 3 پاسخ هوشمندانه از سطح مبتدی و پایه مانند بازتاب در موجودات زنده کوچیک , غریزه در موجودات زنده و توانایی یادگیری و ارائه پاسخ به محرک های محیطی در مواجه با حالاتی که قبلا یاد گرفته اند را بیان میکند. در انتهای ویدئو ظرفیت های سطح بالای هوش را بیان میکند.

شرح محتوای استخراج شده از فیلم اول جلسه دوم :

تعاریف هوش هیجانی توسط دانیل گلمن :  هوش هیجانی را استفاده از هوش عمومی در زندگی روزمره تعریف میکند. که تعریف ساده و مناسبی است

چند مثال برای جا افتادن مفهوم کلی هوش هیجانی

مثال : افراد زیادی هستند که از هوش عمومی بالایی دارند اما روابط اجتماعی و بین فردی خوبی با افراد خانواده و اطرافیانشان برقرار کنند

مثال : تحصیل کرده های زیادی هستند که تحصیلات عالی دارند ولی شغل مناسب گیر نمیارند. چون نمیتوانند داشته هایشان را به خوبی ارائه دهند برای دیگران

نتیجه گیری از دو مثال فوق : این قبیل افراد هوش عمومی بالایی آی کیو دارند ولی هوش هیجانی پایینی دارند. و در حل مسائل روزمره قادر به استفاده از هوش خود نیستند.

ارائه چند تعریف از هوش هیجانی :

هوش هیجانی سازه شناختی است , توانایی شناختی است. توانایی شناختی که در همه افراد یکسان نیست.

هوش هیجانی شکلی از هوش است که تفاوت افراد را در شناخت احساسات انگیزه ها و مهار و کنترل هیجانات در زمینه های اجتماعی نشون میده

افراد با هوش هیجانی بالا چه خصوصیاتی دارند؟

هوش هیجانی میتونه یک ظرفیت شناختی باشه که به ما امکان استفاده بهتر از هوشمان در زندگی روزمره را میدهد ,

هوش هیجانی به ما امکان شناخت بهتر احساساتمان را میدهد.

استفاده از احساسات و انگیزه ها در جهت جریان فکر بهتر و اهدافمان

( وقتی انسان میدونه دقیقا چی دوست داره یا نداره بهتر میتونه خودشا در مسیر خواسته هاش قرار بده)

هوش هیجانی در مهار بهتر احساسات به ما کمک میکند.

ادم های دارای هوش هیجانی میتوانند خودشان را آماده کنند از نظر انگیزشی برای ورود به موقعیت هایی که دوست ندارد یا انجام دادن کارهای سختی که دیگران براحتی نمیتوانند انجام دهند.

افراد دارای هوش هیجانی بالا بهتر میتونند با دیگران ارتباط  بهتری بگیرند که مهمترین مهارت های ارتباط خوب با دیگران ظرفیت همدلی است.

تاریخچه استفاده از تعابیر مختلف برای تعریف هوش هیجانی توسط بشر:

اولین تعاریف هوش هیجانی :

ادروارد  سوئلدارگ  اولین بار از آن به نام هوش اجتماعی نام برد : سوئلدارگ انواع هوش را به 3 دسته تقسیم کرد

هوش اجتماعی

هوش فلسفی

هوش عملی

پاسخ های هوشمندانه به شرایط و محرک های محیطی

هوش در معنای کلی میتونه ظرفیت سازگاری تعریف بشه مثال هایی برای پاسخ هوشمندانه :

موجودات زنده از ابتدایی ترین شکل حیات تا سطوح بالتری مانند انسان ها نسبت به موقعیت ها و محرک های محیطی واکنش و پاسخ های هوشمندانه ای نشان میدهند که بسته به سطح هوش موجود زنده واکنش و پاسخ هوشمندانه هم از سطح ابتدایی تا پیشرفته طبقه بندی میشود.

خیلی از رفتارهای موجودات زنده هوشمندانه است مانند تغییر جهت گل آفتابگردان نسبت به خورشید یک عمل هوشمندانه است.

اولین و ابتدایی ترین سطح پاسخ هوشمندانه:

یا مثل پاسخ های بازتابی موجودات زنده در سطوح تکاملی پایین تر به محرک های محیطی

بازتاب چیست؟ یک عمل ارثی نیاموخته است که در سطح نخاغ شکل میگیره ( ساده ترین شکل پاسخ هوشمندانه است : بازتاب)

پاسخ های غریزی سطح بالاتری از پاسخ هوشمندانه نسبت به بازتاب است

اعمال و رفتار غریزی از بازتاب ها پیچیده تر و بالاتر هستند ولی آنها هم ارثی و نیاموخته هستند مانند بازتاب ها

مثال عمل غریزی : کوچ پرندگان

ارائه پاسخ های هوشمندانه به محرک ها و شرایط محیطی از طریق یادگیری

سطح بالاتری از اعمال غریزی و بازتاب در انجام اعمال هوشمندانه ظرفیت و توانایی موجودات زنده برای یادگیری است.

توانایی یادگیری به موجودات زنده امکان سازگاری بهتری به موجودات زنده نسبت به بازتاب و غریزه میده

محدودیت ها پاسخ های هوشمندانه در 3 حالت بازتاب – غریزی و یادگیری :

محدودیت بازتاب : موجود زنده که به واسطه بازتاب زندگی میکنه نمیتونه به همه محرک ها بده و به بخش محدودی میتونه پاسخ بده

محدودیت اعمال غریزی هوشمندان : اینها هم محدودیت در واکنش به محرک های محیطی دارند ولی از سطح بازتاب مخدودیت های کمتری دارند.

محدودیت یادگیری : یادگیری های ما و موجودات زنده میتونه به ما اجازه واکنش به محرک های محیطی در شرایطی که قبلا یاد گرفته ایم را میدهد ولی محدودیت دارد چون اگر در شرایطی که قبلا تجربه نکرده و یاد نگرفته ایم نمیتوانیم واکنش مناسبی نشان دهیم.

یعنی در موقعیت های مشابه قبل توان واکنش داریم.

ظرفیت های سطح بالای هوش :

توانایی حل مساله

مفهوم سازی

تفکر خلاق

تفکر منطقی

سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند

نمونه سوالات ضمن خدت شیوه های نوین تربیت فرزند

 

سوالات آزمون اول شیوه های تربیت فرزند

سوالات آزمون دوم شیوه های تربیت فرزند

سوالات آزمون سوم تربیت فرزند

نمونه سوالا آزمون نهایی - چهارم - دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند با محوریت خانواده

بهره برداری از ظرفیت های سطح بالای هوش به ما نه تنها امکان میدهند با محیط سازش و سازگاری پیدا کنیم بلکه به ما امکان میدهند بتوانیم دنیا ( محیط اطراف ) را تغییر داده و طبق خواسته ها و نیازهایمان آن را بسازیم. بخش اول جلسه دوم در اینجا پایان یافت

 

فیلم دوم – جلسه دوم :

آنچه در این فیلم بدان پرداخته میشود :

الگوهای مفهومی هوش هیجانی

آموزش هوش هیجانی

روش های نظم دهی هیجان

 

بخش ششم تحول شناختی – ادامه مبحث هوش هیجانی  از فیم اول جلسه دوم

تقسیم بندی تعاریف هوش هیجانی

تعاریف و تقسیم بندی های زیادی برای هوش هیجانی ارائه شده است اما بطور کلی 2 الگوی نظری ( اگوی توانایی ها و الگوی ترکیبی ) وجود دارند که تمام نظریه ها و ایده ها را در خودشان جای میدهند.

الگوی توانایی ها برای ارائه تعریف هوش هیجانی

از منظر الگوی توانایی هوش هیجانی نوعی هوش و سازه شناختی است

الگوی ترکیبی برای ارائه تعریف هوش هیجانی

در الگوی ترکیبی صفحات و رگه هایی را برای هوش هیجانی در نظر گرفته و به آن جنبه شخصیتی میدهد.

الگوی ترکیبی هوش هیجانی را صفت هایی از شخصیت میدونه و قائل به بالاتر یا پایین تر بودن درجه هوش هیجانی افراد است و اعتقاد داره برخی افراد در برخی از صفات استعداد بالاتری دارند.

سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند

نمونه سوالات ضمن خدت شیوه های نوین تربیت فرزند

سوالات آزمون اول شیوه های تربیت فرزند

سوالات آزمون دوم شیوه های تربیت فرزند

سوالات آزمون سوم تربیت فرزند

نمونه سوالا آزمون نهایی - چهارم - دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند با محوریت خانواده

مقایسه هوش عمومی و هوش هیجانی

هوش هیجانی یک سازه ارزشمند بوده و در بعضی جاها میتونه بالاتر از هوش عمومی بیان شه چون هوش هیجانی آموزش پذیر تره .

چون در حدود شش سالگی به بعد هوش عمومی افراد تغییرات کمی دارد و با آموزش و مداخله هم تغییری پیدا نمیکند بعد از 14 سالگی

ولی هوش عمومی قابلیت آموزش دارد  هر چند مطمئن نیستیم آموزش و یادگیری و ارتقاء هوش هیجانی به سادگی و سرعت قابل انجام باشد.

 

هوش هیجانی امکان ارتقاء بعد از شکل گیری دارد ولی هوش عمومی ندارد.

 

یکی از مهمترین ویژگیهای روش های مختلف آموزش هوش مصنوعی :

استفاده از روش های مختلف و تلاش برای ارتقاء  ظرفیت های فردی در جهت شناخت احساسات و انگیزه ها

تلاش در جهت ارتقاء ظرفیت های ارتباطی فرد

 

یکی از مشخصه های افرادی که هوش هیجانی پایینی دارند:

افراد هوش هیجانی پایین : توصیف کننده خوبی از احساساتشان نیستند.

راه حل : به افراد اجازه داده میشود با روش های بیشتر و استفاده از لغات و واژه های بیشتری احساساتشان را بیان کنند که باعث بالا رفتن هوش هیجانی و دایر المعارف لغات ذهنی فرد میشود.

نظم دهی یا تنظیم هیجان:

تعریف کلی نظم دهی و تنظیم هیجان : فعالیت هایی که فرد میتونه انجام بده تا نوع , چگونگی ,فراوانی و زمان  احساسات و رفتارهای فرد را قبل و بعد از تجربه هیجانی تغییر و تحت تاثیر قرار بدهد.

به عبارت دیگر تعریف هوش هیجانی : استفاده از روش های مختلف برای تنظیم احساسات قبل و بعد از تجربه هیجانی است.

چند راهکار تنظیم هیجان یا نظم دهی هیجان

پرهیز کردن از فعالیت هیجانی یکی از شیوه های نظم دهی هیجان است.

روبرو شدن یک نفر با یک تجربه هیجانی ترسناک یکی از شیوه های کمک کردن بار هیجانی منفی : پرهیز کردن از فعالیت هیجانی یک فعالیت تنظیم کننده و نظم دهی هیجان است که باعث بهتر شدن احساس ترس اش میشود.

فراموش کردن و عدم یادآوری افکار و تجارب هیجانی

یک نفر قادر نیست مشکلش را حل کند و احساس بدی دارد . یکی از راه های بهتر شدن احساس پرت کردن حواس از مشکل و فکر نکردن به مساله و مشکل است .

مواجهه با مساله برای تنظیم هیجان

افرادی که دارای سلامت روان بالاتری هستند معمولا از روش مواجهه با مساله برای تنظیم هیجان استفاده میکنند و بجای فراموشی مقطعی یا کلی به استقبال مساله و مشکلشان رفته و سعی میکنند راه حلی برای آن پیدا کنند.

سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند

نمونه سوالات ضمن خدت شیوه های نوین تربیت فرزند

سوالات آزمون اول شیوه های تربیت فرزند

سوالات آزمون دوم شیوه های تربیت فرزند

سوالات آزمون سوم تربیت فرزند

نمونه سوالا آزمون نهایی - چهارم - دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند با محوریت خانواده

چند نکته در مورد روش های کنترل احساسات و تنظیم هیجانی

بطور کلی  روش هایی که افراد در مواجهه با مشکلات , هیجانات و مسائل به دو گروه هیجان مدار و مساله مدار  توجه داشته باشید از مجموع روش هایی که برای تنظیم هیجان و احساست استفاده میشوند تعدادی روش های منفی هستند. که در گروه هیجان مدار قرار میگیرند. مانند : استفاده از مواد برای فراموش کردن مشکلات    یا بعضی مواقع افراد برای بهبود احساساتشان  و رفاموش کردن مشکلات  اقدام به خوش گذرانی های افراطی میکنند. در این حالت احساسشان برای مدت کوتاهی بهبود یافته ولی مساله و مشکلشان همچنان سر جای خود است و حل نشده است.

سرکوب و نادیده گرفتن  و فراموش کردن احساسات هم یک روش منفی برای تنظیم و کنترل هیجان است چون استفاده از این روش باعث عدم آگاهی فرد و عدم شناخت فرد در آینده از این احساسات خود است که برای تنظیم هیجاناتش آنها را سرکوب و فراموش کرده است.

 

محتوا , بازخورد ها و و سوالات آزمون مرحله سوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

محتوای متنی استخراج شده از فیلم اول جلسه سوم به همراه نمونه سوالات و تحلیل انواع روش های طرح سوال از داخل متن

امروز 15 آبانماه 1397 ویدئوهای جلسه سوم دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت منتشر شد . آزمون اول دوره مراقبت عاطفی از محتوای جلسات اول – دوم و سوم خواهد بود و افرادی که در این آزمون شرکت کرده اند از 19 الی 21 آبانماه باید در آزمون مرحله اول شرکت کنند.

در ادامه استخراج محتوای متنی از فیلم های جلسات و تحلیل و درآوردن نمونه سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی از ویدئو های جلسات اینبار به تدوین و تحلیل محتوای استخراج شده از فیلم اول جلسه سوم میپردازیم.

در بین متن استخراجی تعدادی نمونه سوال طرح کرده و سعی داریم با بیان مثال هایی نحوه طرح سوال از این محتوا را بررسی کنیم.

 

محتوای متنی جلسه سوم شیوه های تربیت فرزند – فیلم اول

محتوای متنی استخراج شده از فیلم  اول جلسه سوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیتو روانشناسی به همراه سوالاتی بصورت نمونه

16 Mar 2019